Nyheter  Søndag 21. oktober 2018

Eidsvoll musikkråd tildelt læringspris

Voksenopplæringsforbundet i Akershus sin læringspris for 2018 gikk til Eidsvoll musikkråd, bl.a. for "særdeles aktivt arbeid for å inspirere til økt kulturkompetanse i kommunen". Dette første gangen en læringspris er tildelt et lokalt musikkråd.

Vofoahus Pris 2018

Det var Vikens nye direktør for kultur John Arve Eide sto for utdelingen under Lærngsfestivalen 17. oktober. - Når vi skal bygge den nye sektoren i Viken, har vi med den gode kulturen i Akershus. Jeg ser fram til tett kopling med dere og deres organisasjoner. Det er frivillige som er med på å gi de viktige dimensjonene til den gode fritida og de gode livene vi har. Dere er helt avgjørende for et godt og proft samarbeid, uttalte den nyutnevnte direktøren.

Vofos læringspris i Akershus gis til et lag eller en forening som bruker kompetanse for å utvikle seg.

- Årets vinner har utviklet seg til et aktivt og engasjert organisasjonsledd med en rekke gode læringsaktiviteter for lokale aktører, leste Vofos regionkonsulent Marit Sørlie fra juryens begrunnelse. - De er et samlende organ i sin kommune, jobber aktivt med rekruttering, samarbeider med høgskoler om opplæring og har etablert ulike fora for tillitsvalgte og lag der de kan lære og dele erfaringer.

Eidsvoll musikkråd har 21 aktive medlemslag, mange over normalen aktive. De har vært gode til å skaffe midler som nesten uavkortet har gått til lagene, under 1% går til selve rådets arbeid. - Vi har tett kontakt med lagene for å sikre at vi utvikler tilbud de har behov for og rekruttering er et viktig arbeidsområde, påpekte styreleder Rolf Thon som mottok prisen på vegne av Eidsvoll musikkråd.