Nyheter  Fredag 3. juni 2022

Frivillighet Norge: Vi trenger alle et sted å være

Frivillighet Norge setter egnede lokaler på dagsorden. Unde landsmøtet ble det vedtatt en resolusjon som ber myndighetene bidra til at lag og foreninger rundt om i landet har et sted å være og et sted å vokse. Musikkrådet har kjempet for dette i mange år.
Nå kommer også Frivillighet Norge mer på banen.

Det er vi glade for.
(saken forsetter under bildet)

Frivillighet Norge Illustrasjon Sted a vaere

Vi er SPESIELT glade for denne formuleringen, som er tatt inn og som er svært viktig for oss:

Tilgang på egnede lokaler er avgjørende for utvikling av frivilligheten
og ikke minst for en mangfoldig utvikling. Mange organisasjoner opplever
at de ikke har god nok tilgang til lokaler som passer til deres
aktivitet og det begrenser mulighetene. Tilgjengelighet handler ikke
bare om tilgang på̊ lokaler, men tilgang på egnede lokaler som er med på å gjøre det mulig for flere å delta.

Etter at kampen om full momskompensasjon nå er vunnet, kan Frivillighet Norge fokusere enda mer på lokaler, det har Akershus musikkråd foreslått og ser ut til å bære frukter. Vi håper på god drahjellp i vårt arbeid for egnede lokaler for det lokale musikklivet.

Friviligeht Norge legger fram følgende hovedkrav:

  • Frivillighetens behov for lokaler og arenaer inkluderes i arealplanprosesser.
  • Offentlige bygg utformes slik at de også kan benyttes til frivillig aktivitet.
  • Lokaler og arenaer for frivillig aktivitet skal være egnet for den aktiviteten som skal utøves.
  • Lokaler for frivillig aktivitet skal være universelt uformet.
  • Lån, leie og bruk av offentlige lokaler skal være rimelig, ubyråkratisk og tilgjengelig for alle frivillige lag og foreninger.

Les hele reolusjonen fra årsmøtet i Frivillighet Norge her