Nyheter  Fredag 13. november 2020

Hvorfor frivillighet?

Tanker om frivilligheten og dens rolle i samfunnet.

2020 syse frivillig thumb
Spill av video

Frivillighetskonferansen er en årlig møteplass for frivillige organisasjoner i Viken. Vi spurte et utvalg av deltagerne: Hvorfor frivillighet?

I denne videoen forteller noen av gjestene om deres forhold til, og tanker om hvordan frivilligheten spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom sivilsamfunn og det offentlige i Viken.

Tusen takk til alle medarrangører: ViBUR, Viken Idrettskrets, VOFO Akershus, Viken Teaterråd og Viken fylkeskommune.

Se artikkel med reportasje fra konferansen og lenke til strømming av de enkelte foredragene