Nyheter  Torsdag 24. oktober 2019

Informasjons- og dialogmøte om Viken 26. november

Vi inviterer medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd i Akershus til informasjons- og dialogmøte om Viken, tirsdag 26. november kl. 19.00 i musikkrådets møtelokaler, Trondheimsveien 50E, Kjeller

Viken fylkeskommune blir etablert 1. januar 2020, og fylkesmusikkrådene i Akershus og Østfold inviterer våre medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd for å orientere om prosessen mot regionsammenslåing. Av hensiktsmessige årsaker arrangeres det separate møter i Akershus og i Østfold.

Representanter fra begge musikkrådene vil være til stede på hverandres møter, og samme informasjon vil bli gitt i begge fylker.

Akershus-møtet foregår i musikkrådets møtelokaler, Trondheimsveien 50E, Kjeller kl 19.00.
I Østfold blir møtet gjennomført mandag 25. november.

Det blir enkel servering.

Påmelding innen 15. november til akershus@musikk.no.