Nyheter  Torsdag 9. september 2021

ISO-standard - lanseringsarrangement

Akershus musikkråd og Standard Norge inviterer til storslått markering 28. september for å lansere den nye internasjonale standarden for musikkøverom, NS-ISO 23591.

Med på å markere lanseringen er bl.a. Stortingspresident Tone WilhelmsenTrøen, som får overrakt standarden ved starten av arrangementet. Videre deltar fylkesråd Tonje Brenna, president i European Music Council Victoria Liedbergius, styreleder i Norsk musikkråd Bjørgulv Borgundvåg, forbundsleder Hans Ole Rian fra Creo og direktør i Kulturtanken Øysten Vidar Strand.

LES MER HER