Nyheter  Mandag 16. august 2021

ISO-standard om musikkøverom VEDTATT

13. august 2021 ble ISO 23591 "Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces" vedtatt. Med dette har arbeidet med å gi musikklivet egnede lokaler tatt et meget stort skritt framover. Daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd, som var prosjektleder for ISO-arbeidet, er naturlig nok svært glad og fornøyd.

2021 08 16 ISO approved b