Nyheter  Mandag 20. september 2021

Konsert: "Altså, det er da ikke så lenge siden 1970 vel?"

Sverre og Therese

Hva skjedde i 1970?

Hva slags bil hadde du?

Hva var på moten?

Og hva slags musikk var på radioen?1970?

Viser, rock, pop og jazz! Duoen Therese Lech og Sverre Thorstensen er to erfarne musikere som har spilt på store festivaler, skoler, sykehjem og små klubber.

Les mer