Nyheter  Onsdag 20. mai 2020

HURRA! Institusjonskonsertene kan starte opp igjen!

Emil og Trond

HURRA! Institusjonskonsertene kan starte opp igjen! På den siste turnéen før sommeren blir konserterene arrangert utendørs på institusjonene. Vi er glade for at beboerne på sykehjem i Akershus igjen kan ta imot besøk av artister fra Akershus musikkråd.

2005 - Turneperiode 25.mai - 26. juni

Den siste konserten dette semesteret kommer Emil Solli Tangen og Trond Akerø-Kleven på besøk. De skal holde en konsert med et repertoar som vil vekke gode minner hos tilhørerne. Alt presentert med muntre historier og mimring om de gode sommerminnene. Emil selv vil også dele sine egne minner med publikum om flere av melodiene. Programmet blir et utvalg romanser og operettemelodier blandet med sommervarme viser av Evert Taube, Christian Hauger og Jens Gundersen.

Mer informasjon