Nyheter  Onsdag 11. november 2020

Korona-kompensasjon

Musikklivets opplæringsaktivitet våren 2020 ble sterkt redusert, men vi holder våre utbetalinger på samme nivå.

Adobe Stock 239823160

Studieforbundenes tilskudd til opplæring er en viktig del av den kulturelle grunnmuren fordi det går direkte til de lokale musikklagene i små og store kommuner og for mange er dette den eneste støtten de får til faste kostnader som instruktører, dirigenter og leie av øvingslokale. Nå utbetaler vi 14 millioner til lag i de fleste av Norges kommuner.

Kompensasjon

Selv om musikklivets samlede aktivitet våren 2020 ble redusert med 1/3 ville Musikkens studieforbund at dette i minst mulig grad skulle svekke økonomien i lokale musikklag. Derfor lovet vi en mest mulig rettferdig kompensasjon for alle de avlyste kurstimene i Norge. For timene våren 2020 utbetaler vi nå 14 millioner til kor, band, orkester, korps, spelemannslag, storband, viseklubber og trekkspillklubber over hele landet. Det er samme totalsum som i fjor høst.

Beregningen

Tilskuddene til disse musikklagene utmåles automatisk etter antallet gjennomførte timer. Men for å gi en mest mulig rettferdig kompensasjon for våren 2020 måtte det for hele 1600 kurs beregnes utbetalingsbeløp manuelt. Dette ble gjort med å ta utgangspunkt i tilskuddsnivået for våren 2019.

Opplæringsaktiviteten høsten 2020 har tatt seg opp og forhåpentligvis vil det bli færre avlyste timer enn for våren. Men et annus horribilis blir 2020 uansett, på alle måter.

Les også: Bandene spilte som før, mens kor-Norge holdt pusten

Endret 11.11.2020 med presisering at det totale utbetalte beløp er på samme nivå.