Nyheter  Tirsdag 29. september 2020

Musikkøvelser rammes ikke av forbudet mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere i Oslo.
Fortsatt mulig med konserter med 200 publikumere

Men det er viktig at man setter seg inn i og følger smittevernveilederen.

NMR plakat a4 smittevern

NB: Sjekk reglene i din kommune - de kan være annerledes enn i Oslo

Selv om de fleste kommunene i nærheten av Oslo oppfordres til å følge bestemmelsene fra Oslo må du sjekke hva som gjelder i DIN kommune - gå til kommunens korona-informasjons-side.

Noen viktige presiseringer

22. september vedtok byrådet i Oslo et forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere, eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes.

Oslo musikkråd har vært i kontakt med byrådsavdelingen, og fått beskjed om at musikkøvelser som følger smittevernveilederen utarbeidet av Norsk musikkråd og FHI, ikke rammes av dette forbudet. For at det skal være forsvarlig å gjennomføre øvelser, er det derfor veldig viktig at man setter seg inn i og følger smittevernveilederen til Norsk musikkråd som du finner her.

Når du laster ned veilederen, får du nå opp en mulighet for å melde deg på e-postliste der du får e-post med varsel om veilederen blir oppdatert.Har du spørsmål til veilederen kan du ta kontakt med oss.

Konserter med 200 publikummere?

Det er fortsatt en grense på inntil 200 publikummere ved konserter der det er en arrangør, der det er faste plasser (kino, teater, fotballarenaaer etc) og der det er mulig å overholde smittevernet. Grensen på 50 personer gjelder der det ikke er faste plasser (f.eks. at stoler er satt opp med minst 1 m avstand eller at seter med avstand under 1 m er sperret).

Sjekk smittvernveilederen for konserter her.