Nyheter  Mandag 26. april 2021

Musikkrådene i Akershus og Østfold samarbeider med UngMusikk om folkemusikkseminar i kulturskolene.

De neste to årene vil det bli arrangert et heldags folkemusikkverksted i alle kulturskoler i Viken tilknyttet UngMusikk. Dette vil bli et løft for økt kunnskap og forståelse om norske folkemusikktradisjoner generelt og lokale tradisjoner spesielt.

2021 marianne tomasgaard ung musikk

Folkemusikkonsulent ved Akershus musikkråd og Østfold musikkråd, Marianne Tomasgård er svært glad for samarbeidet med UngMusikk.

  • Det gleder oss veldig at flere hundre barn, ungdommer og kulturskolelærere gjennom dette verkstedet gis mulighet til å bli bedre kjent med folkemusikktradisjoner fra både Akershus, Østfold, Hallingdal og andre steder i landet. Vi har hyret inn dyktige lærerkrefter og gleder oss veldig til å sparke i gang dette formidlingsprosjektet. Vi er også veldig glad for dette samarbeidet med UngMusikk som gjør det mulig å gjennomføre prosjektet så bredt.

Folkemusikkverkstedet starter opp på kulturskoler i Ås og Nordre Follo denne våren og fortsetter videre til Romerike til høsten før det går videre til Asker og Bærum, Østfold og Buskerud.

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøyskole, Viken fylkeskommune og musikkutdanningen i kommuner i Viken der formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk.

Les om seminaret her