Nyheter  Torsdag 19. september 2019

Notasjon av tradisjonsmusikk

Hos oss redigerer vi noter til tradisjonsmusikk fra Akershus. Ofte må vi bruke avanserte teknikker for å få det til.

Marit skriver noter

Vi henter fram gamle manuskripter og lager moderne noter som vi legger ut på nettet. Noen ganger må det spesiell notasjon til for å vise hvordan musikken skal spilles. Her sitter en av folkemusikkonsulentene våre og arbeider med et stykke musikk som hun skriver inn i notasjonsprogrammet MuseScore. Notene vi redigerer kan du laste ned fritt fra www.musescore.com/akershusmusikk