Nyheter  Tirsdag 2. februar 2021

Ny rapport med fokus på lokale frivillige lag

Mandag 1. februar lanserte Vofo i Akershus rapporten LIVSLANG LÆRING Effekter av organisert lokal frivillighet. Rapporten er skrevet av Åse Vigdis festervoll, og er bestilt av Voksenopplæringsforbundet i Akershus.
Du kan laste ned hele rapporten her
Les presentasjonen hos Vofo Akershus

Livslang laering forside

Styret i Vofo i Akershus har lenge ønsket å vise hva det å delta i aktivitet i lokale frivillige organisasjoner betyr for både enkeltmennesket og for lokalsamfunnet der alle enkeltmenneskene bor, der vi alle ønsker å ha et godt og allsidig liv. Styret ønsker med rapporten også å vise hvor stor og viktig rolle læring spiller i mange deler av det store mylderet av lokale lag og foreninger.

Arbeidet med å skrive rapporten startet på vårparten 2020, og ble avsluttet i desember. Forfatter er Åse Vigdis Festervoll, sosialantropolog med langvarig og variert erfaring fra frivillige organisasjoner, både som tillitsvalgt og i administrasjon.

Rapporten innholder også intervjuer med 11 lokale tillitvalgte fra forskjellige typer lag - som samlet gir et meget godt innblikk i lokalt lagsliv, og ikke minst hvor viktig læring er i alle sammenhenger. Dette gjelder både i lagets drift og organisasjonsarbeid (styre- og komitearbeid) og lagtes faglige arbeid - det være seg bunadsøm, jakt og fiske, kor, hundehold, folkedans eller andre lokale aktiviteter.

Alle trenger læring i laget sitt, og opplver at læring er drivkraften for mye av det lokale arbeidet.

Rapporten tar også for seg flere prinsipielle sider ved aktivitet og drift av lokala lag og foreninger, som f.eks. de lange linjene i lagets virkksomhet - hva handler laget egentlig om - hvem handler det om - og hvorfor lagets drift og virksomhert er viktig.

Under presentasjonen ble det trukket fram en del viktige momenter og observasjoner, fra innlederne og fra gjestene som kom med hilsninger - fylkesdirektør for kultur og mangfold John Arve Eide fra Viken fylkeskommune, styreleder i VOFO Hege Fossum og Rolf Thon fra Eidsvoll musikkråd:

 • Frivillighet er ikke en aktivitet i seg selv, det er en måte å ORGANISERE aktiviteten på
 • Voksenopplæringen i studieforbund omfatter hvert år 44.000 kurs ,1,4 mill deltakere og 500.000 opplæringstimer
 • Overr 70% av befolkningen i Norge er med i frivillig virksomhet
 • Vi trenger kunnskap og læring for å mestre livet - og arbeidslivet
 • Det snakkes mye om frivillighet - men ikke mye om læring i frivillige lokal lag og foreninger, men det er jo egentlig dette det handler om
 • Vi må være sikre og trygge på at medlemmene har fått god nok opplæring når vi virkelig trenger det (fra Røde kors-arbeidet i Gjerdrum den siste tiden). Grunnleggende opplæring i lagets grunnleggende aktivitetsområder er helt sentralt når vi virkelig får bruk for medlemmene i krisesituasjoner.
 • Kunnskap gir trygghet gir meningsfull aktivitet
 • Læring gir mestring og mestring gir glede, det ser vi ikke minst i øynene på et medlem som for første gang får til noe man ikke fikk til før !
 • Alle bidrar på den måten de kan og har lyst til
 • De lokale lagene er helt sentrale i utviklingen av gode og trygge lokalsamfunn
 • Mange og gode lokale lag bygger godt lokaldemokrati og god utvikling i alle deler av Viken
 • Mange lag klarer å koble god kursvirksomhet med selve aktiviteten i laget. Gjennom å utvikle læringslyst og mestring vokser både enkeltmennesker og laget
 • Opplæring er drivkraft og suksessfaktor for det lokale laget
 • Det er viktig å lytte til medlemmene og hva de har lyst til å lære. Det er ogsp viktig for regionale organisasjonsledd å lytte til lokallagene for å tilby relevante kurstilbud
 • Mellomleddene mellom det lokale laget og sin landsorganisasjon er viktige for den lokale aktiviteten - det være seg lokale paraplyorganisasjoner (idrettsråd/musikkråd) eller regionale sammenslutninger - det er viktig at disse tilbys relevant opplæring slik at alle forstår de forskjellige rollene i organisasjonslivet

Du kan laste ned hele rapporten her