Nyheter  Mandag 27. januar 2020

Ny søknadsportal åpen for søknader

Endelig er Norsk musikkråds nye søknadsportal støtteordninger.no åpnet for søknader!

Norsk musikkråd har sammen med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) utviklet ny felles søknadsportal og saksbehandlingsverktøy. Dette er kanskje den største enkeltinvesteringen Norsk musikkråd har gjort, og lanserer med dette en brukervennlig og forenklet søknadsløsning og et digitalt saksbehandlingsverktøy som både søkere og saksbehandlere vil nyte godt av.

Alle tilskuddsordningene til Norsk musikkråd er nå kunngjort og åpne for søknader på https://stotteordninger.no

Dere kan lese om de ulike tilskuddsordningene og velge den aktuelle ordningen.

Det første dere gjør er å opprette bruker, og knytte denne opp mot den aktuelle organisasjonen. Hvis organisasjonen ikke er registrert i databasen ennå, gjør du det. Dersom du allerede har opprettet bruker og tilknytning i forbindelse med en tidligere søknad, trenger du ikke gjøre det på nytt.

Send epost til tilskudd@musikk.no for spørsmål. Hit kan eventuelle feilmeldinger mv meldes inn.