Nyheter  Fredag 8. mars 2019

Ny tilskuddsordning for kulturlokaer i Akershus

Akershus fylkeskommune har fra 2019 lansert en ny tilskuddsordning for lokaler for frivilligheten. Organisasjoner som eier eller langtidsleier egne lokaler kan nå få tilskudd til oppgradering og istandsetting - begrenset oppad til kr 500.000,- pr lokale. Søknadsfrist er 30. april.