Nyheter  Tirsdag 4. juni 2024

Oppsummering-Konferanse for lokale musikk-/kulturråd 2024

RegionØST-konferansen for lokale musikkråd og kulturråd ble godt besøkt i år. Hele 34 deltakere, fra 18 forskjellige råd deltok - og fikk påfyll, inspirasjon, kunnskap - og et godt sosialt fellesskap. Her kan du lese oppsummeringen og laste ned foredragene.