Nyheter  Onsdag 13. oktober 2021

Pandefri i Viken - 2,2 mill i støtte

I forbindelse med Pandefri-feiringen ble det lyst ut gjenåpningsmidler frivillige organisasjoner i Viken kunne søke på.

Til sammen kom det inn hele 265 søknader med en søknadssum på omtrent 6,6 millioner kroner. Nå er tildelinga klar!

Gå til nettsaken om tildelingen.

Eidsvoll storbandbattle pandefri

Storband-battle i Eidsvoll fikk kr 25.000, - i Pandefri-støtte