Nyheter  Mandag 16. november 2020

Smittevern for konserter og arrangementer

Denne norske spesifikasjonen gir tiltak for smittevernfaglig forsvarlig drift av bransjespesifikke næringer under covid-19-pandemien i Norge.

Smittevernspesifikasjonen er utviklet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470), og spesielt i henhold til paragraf 13, Gjennomføring av arrangementer der personer møtes fysisk.

Spesifikasjonen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Norske Konsertarrangører.