Nyheter  Mandag 15. juni 2020

Støtt det frivillige musikklivet

Med Mia Gundersen i spissen samler norske artister inn penger til det frivillige musikklivet i Norge.

Skjermbilde 2020 06 15 kl 16 50 22
Spill av video

Se siste episode av Artistdugnaden her.

Norsk musikkråd har inngått et samarbeid med Lilygarden om initiativet Artistdugnaden.no. Med Mia Gundersen som programleder samler norske artister inn penger til støtte for det frivillige musikklivet.

Til nå er det produsert seks episoder av Artistdugnaden, med artister som Silje Nergaard, Bjarte Hjelmeland, Benedicte Adrian, Jon Niklas Rønning og Vidar Villa – og flere episoder er på vei.

Gjennom Spleis og Vipps samler artistene inn penger som gjennom en lavterskel tilskuddsordning vil komme det frivillige musikklivet til gode.

Norsk musikkråd har lang erfaring med forvaltningsoppgaver, og vil saksbehandle søknadene og fordele de midlene som kommer inn.

Ønsker du å støtte ditt lokale musikklag? Gå inn på spleis.no/101024 for å gi ditt bidrag.

Alle pengene som samles inn går til Norsk musikkråd, med unntak av direkte tekniske administrasjonskostnader som holdes på et minimumsnivå. Både artister og initiativtakere deltar i aksjonen frivillig.