Nyheter  Onsdag 3. november 2021

Tilskudd til voksenopplæring – mot en normal høst!

Musikkens studieforbund har i disse dager utbetalt tilskudd til voksenopplæring for våren 2021.

Tilskudd VO

Selv om landet stengte ned og lagene møtte stengte øvingslokaler også denne våren, var det mange som fant kreative løsninger for å synge eller spille. Våren 2021 var pandemien som verst i store deler av landet og mye av musikkopplæringen i Akershus måtte avlyses eller begrenses.

Selv om det ble nedgang, ble den samlede utbetalingen for Akershus på kr. 328 275,- Hovedvekten av lagene som får tilskudd er kor/barne- og ungdomskor og barne- og ungdomsorkester. Det er også gjennomført en del bandøvinger/kurs.

MEN på søknadsmengden for denne høsten ser vi en stor økning. Det er gledelig å se at det er mange lag som har startet opp etter pandemien. Mens det for våren var 80 lag som fikk tilskudd, er det denne høsten foreløpig 169 lag som har søkt.

Hvis dere har kommet i gang så husk å søke tilskudd her! I høst er det løpende søknadsfrist.

Via denne nettsiden kan det søkes tilskudd: Musikkens studieforbund