Nyheter  Torsdag 5. mars 2020

UKM fylkesfestival i Akershus og koronaviruset


Vi følger nå situasjonen med koronaviruset nøye.

2020 koronaviruset

Vi følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for de tiltakene som vurderes.Vi fortsetter og planlegge som vanlig, og gleder oss til UKM!Se lenken under for Folkehelseinstituttets anbefalinger.https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/