Nyheter  Torsdag 17. oktober 2019

Viken velger politisk ledelse

Viken fylkeskommunes nye politiske ledelse ble valgt av fylkestinget torsdg 17. oktober, med Roger Ryberg som fylkesordfører. Vikens nye "regjering" (fylkesråd) ble presentert umiddelbart etter møtet, med Tonje Brena som leder av fylkesrådet.

Leder av fylkesrådet ble Tonje Brenna - og for oss i musikkrådet er spesielt kulturråd Camilla Sørensen Eidsvold (SV) fra Fredrikstad og kompetanseråd Siv Henriette Jacobsen (AP) fra Moss viktig.

Tonje Brenna (Ap) kommer fra Jessheim på Øvre Romerike. Hun har tidligere vært representant i hoverutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, og er opptatt av både frivillighet og musikk. Akershus musikkråd ønsker henne lykke til med jobben som fylkeskommunens øverste politiker.

Som fylkesordfører ble Roger Ryberg (Ap) fra Hurum i Buskerud valgt, og som varaordfører Kathy Lie (SV) fra Lier i Buskerud.

Fylkestinget bestemte videre at Viken fylkeskommune skal ha et fylkeråd i en parlamentasisk modell, med 9 politikere i fylkesrådet:

 • Fylkesrådsleder (Tonje Brenna)
 • Fylkesråd for finans og administrsasjon (Halvard Ingebrigtsen, AP, Lørenskg)
 • Fylkesråd for planlegging og analyse (Øyvind Solim, MDG, Nesodden)
 • Fylkesråd for næring (Johan Edvard Grimstad, Sp, Råde)
 • Fylkesråd for kollektivtrafikk (Kristoffer Robin Haug, MDG, Ås)
 • Fylkesråd for distrikt og fylkesveier (Olav Skinnes, Sp, Krødsherad)
 • Fylkesråd for klima og miljø (Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Sp, Enebakk)
 • Fylkesråd for kultur og integrering (Camilla Sørensen Eidsvold, SV, Fredrikstad)
 • Fylkesråd for utdanning og kompetanse (Siv Henriette Jacobsen, AP, Moss)
 • Stabssjef for fylkesrådet (Anne Sandum, Ap, Ringerike)

Som politikere i "komite for kultur" ble følgende oppnevnt:

 • Camilla Agnalt (AP) (leder)
 • Morgan Langfeldt (FrP) (nestleder)
 • øvrige medlemmer kommer