Temaside om koronaviruset

Her har vi samlet artikler og nyhetssaker som kan være nyttig under koronasituasjonen. Siden oppdateres jevnlig.

Se også Norsk musikkråds temaside om koronaviruset.

Status 2021

Det kan gjennomføres konserter og arrangementer med inntil 200 personer. Uten fastmonterte plasser er publikumsbegrensningen 50 personer. Alle arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt.
Se veileder for konserter og arrangementer.

Musikkøvelser kan gjennomføres i tråd med veileder for musikkøvelser.

Det er videreført to kompensasjonsordninger i høst og varslet ny stimuleringsordning fra 1. januar.