Nyheter  Tirsdag 12. januar 2021

2021 - 4 timer er nok

Nytt av året er at korte kveldsseminarer, halvdagskurs og korte opplæringsøkter kvalifiserer til tilskudd.

Kurs NKA

Det har vært et krav at opplæring skulle vare i åtte timer med de samme deltakerne og instruktøren for å få tilskudd fra et studieforbund. Det har skapt utfordringer når man har arrangert enkeltstående ettermiddagskurs og kortere seminarer. At det nå endres på dette kravet er spesielt viktig for en av våre medlemsorganisasjoner, Norske konsertarrangører. De har vært den primære kursholderen, og kompetanseleverandør, for konsertarrangører i Norge i flere tiår.

- Vi ser svært positivt på at man nå kan få tilskudd til 4-timerskurs. Det blir en ytterligere motivasjon for mange. Behovet for opplæring og videre profesjonalisering er fortsatt stort i musikkfeltet, sier daglig leder Tone Østerdal.

At denne endringen kommer nå er også veldig kjærkommen for organisasjonen som i årene før korona hadde over 11 000 kurstimer med som ikke kunne registreres.

- Nå som vi står i en krisesituasjon knyttet til covid-19, med mindre aktivitet i lagene, har mange benyttet sjansen til å heve kompetansen sin på viktige områder. Det styrker fellesskapet og bidrar til å sikre et fortsatt lærende musikkfelt

Denne endringen sammenfaller med at Musikkens studieforbund lanserer ny tilskuddsportal hvor det vil være raskt og enkelt å registrere korte kurs. Vi håper derfor at mange av våre medlemsorganisasjoner benytter seg av muligheten for å få tilskudd til sine korte kurs.