Nyheter  Tirsdag 11. april 2023

Årsmøte 2023 og nytt styre

Årsmøte i Ringerike musikkråd 2023

2023 2024 Styrets medlemmer bilde pdf

Fra venstre: Trond Erik Torgersen, Dordi Skjevling, Steinar Eriksen, Øystein Eriksen og Tom Erik Andersen

Årsmøte i Ringerike musikkråd ble holdt 14. mars 2023 på Frivillighetens Hus i Hønefoss.
Det ble valgt inn noen nye medlemmer i styret, og det nye styret består av:

Tom Erik Andersen, leder
Steinar Eriksen, styremedlem
Dordi Skjevling, styremedlem
Trond Erik Torgersen, styremedlem
Øystein Eriksen, styremedlem

Eli Johanne Ruud, varamedlem
Erik Sunnvoll, varamedlem

Årsprotokoll fra møtet finnes under fanen Protokoller