Nyheter  Tirsdag 11. februar 2020

MisaTango prosjektkor

Norges Korforbund Buskerud og Oslo-Akershus inviterer i samarbeid med Buskerud Musikkråd til årets store samarbeidsprosjekt: Fremføring av Martin Palmeris verk "MisaTango".

Bli med i ett av våre TO prosjektkor satt sammen av korsangere fra Oslo, Akershus og Buskerud, og fremfør Misa Tango (MISA A BUENOS AIRES) - et kirkemusikalsk verk for mezzosopran, kor, bandoneon, klaver og strykere i Oslo og Drammen i november.​ Det blir førstegangsfremføring av dette flotte verket begge steder. (Kun oppført tidligere i Norge i Trondheim og Bergen i 2018.)

Prosjektkoret er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. Påmeldingsfrist 1. mars.
«Misa Tango» er en moderne komposisjon skrevet i 1996 av den argentinske komponisten Martin Palmeri. Verket kombinerer argentinske rytmer i stilen Tango Nuevo med strukturen til den klassiske latinske messen skrevet for mezzo-sopran, kor, bandoneon, klaver og strykere.
Komponist og dirigent Martin Palmeri kommer fra Argentina til Norge for å dirigere konsertene i Oslo og Drammen på følgende datoer:
1. november 2020 i Oslo: Grønland kirke
8.november 2020 i Drammen: Bragernes kirke

Solister og medvirkende musikere og dansere på begge konsertene er:
Mezzosopran: Maija Skille
Bandeneon: Åsbjørg Ryeng
Pianist: Sara Aimée Smiseth
Strykekvintett fra Oslo/Drammen
Dansere fra ATTIC AS i Drammen

BLI MED I ET AV VÅRE TO PROSJEKTKOR
Vi setter sammen to prosjektkor, ett for Buskerud og ett i Oslo/Akershus. Begge prosjektkorene får hver sin dirigent i innøvingsperioden. Dirigent i Oslo/Akershus er Mari Tveito. Dirigent i Drammen er Matthias Anger. Prosjektsangere øver på øvingshelger og individuell basis. Hver enkelt tar ansvar for egen innlæring utover dette. Det finnes midifiler som hjelpemiddel. Det må medregnes øvelse med Martin Palmeri begge helgene i november.

Prosjektkorene, som blir ca. 80-100 sangere i hvert kor, får fire samlinger i løpet av våren/høsten.
1. samling: 28. kl 12-17 og 29. mars kl 1430-1930
(Felles oppstart for alle sangere i Buskerud og Oslo-Akershus)
2. samling: 9. mai kl 12-17 for Oslo-Akershus og 23. mai kl 12-17 for Buskerud*.
3. samling: 12. september kl 12-17 for Oslo-Akershus og 19. september kl 12-17 for Buskerud*.
4. samling 17. oktober kl 12-17 og 18. oktober kl 1430-1930
(Felles samling for alle sangere for å få en felles avslutning av prosjektet.)
* En samling på hver sted - men på ulike dager, slik at de som evt ikke kan møte i Oslo, kan møte den andre lørdagen i Drammen - og vise versa.
Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon om øvesteder.

For å kunne delta bør man være med på fire samlinger, men det vil være mulighet for å delta sammen med det andre prosjektkoret på en øvelse dersom man er forhindret fra å delta på øvelse med det prosjektkoret man skal konsertere med.

KONSERTHELGENE:
Fredag 30.okt. Korprøve inkl. pianist (kveld)
Lørdag 31.okt. Prøve med kor og orkester (dag)
Søndag 01.nov. Prøve med kor og orkester (dag)
Søndag 01.nov. Konsert Grønland kirke for prosjektkoret i Oslo
Søndag 08.nov. Konsert Bragernes kirke (kveld) for prosjektkoret i Buskerud

HVA KOSTER DET?
Deltakeravgift per sanger i prosjektkoret er kr. 800. (Distriktleddene i Korforbundet besørger utgiftene til noter for sine medlemmer. Du får beholde notene.
For ikke-medlemmer i Norges Korforbund er det samme deltakeravgift, kr. 800. I tillegg kommer kr 250 til noter, som du får til odel og eie.
Påmeldingsfrist: 1. mars 2020

Her er en smakebit av Misa Tango, der Palmeri selv sitter ved klaveret: https://youtu.be/pIFPovw8iGk

For eventuelle spørsmål:
For prosjektkoret i Buskerud/Drammen: wenche@tommervik.no - Wenche Tømmervik, styreleder NK Buskerud eller liv@hukkelberg.net - Liv Hukkelberg, musikkfaglig leder i Buskerud

For prosjektkoret i Oslo-Akershus: nkosloa@gmail.com - Beate Styri, styreleder NK Oslo-Akershus

Her finner du arrangementet på Facebook

Vi gleder oss!
Sangerhilsen fra Norges Korforbunds distriktledd for Buskerud og Oslo-Akershus.