Nyheter  Mandag 9. januar 2023

Det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er et rom å øve i

4 av 5 musikklokaler er uegnet for den bruken de har.
Men hva vil det egentlig si?

KORVIDEO Mindre Skjermbilde 2022 12 22 kl 11 38
Spill av video

Hvert år legges det ned tusenvis av øvingstimer i musikklivet. 500.000 personer utøver musikk i omtrent 10.000 ulike lokaler hver uke, i hele Norge. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet.

4 av 5 musikklokaler er uegnet

Norsk musikkråds akustikkmålinger viser at så mye som 4 av 5 lokaler som brukes til musikk i dag, ikke er egnet til den bruken de har. Men hva er egentlig et egnet musikkrom? Det handler om to ting: Rommet må ha riktige dimensjoner, og akustikken må være tilpasset bruken. Det betyr at øvingsrommet ikke bare må være tilpasset musikk generelt for å være egnet, men den spesifikke typen musikk det skal brukes til.

Musikkorps, kor, orkester, band og andre musikkensembler øver timesvis hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. I ytterste konsekvens kan uegnede lokaler forårsake helseskader, være seg konsentrasjonsproblemer, muskel- eller hørselsskader.

Det må vi gjøre noe med! Det vi har gjort er:

 • Å bidra til at det har blitt etablert en Norsk standard for musikklokaler (NS 8178), og også senere en internasjonal standard for musikkøverom (NS-ISO 23591)
 • Å måle og rapportere lokaler på oppdrag fra kommuner, organisasjoner, virksomheter og musikklivet
 • Å etablere en database med akustikkmålinger som er utvidet til en database for landets kulturarenaer
 • Å opprette et utvalg for musikklokaler med deltakere som er storbrukere av lokaler til musikk
 • Å utarbeide krav til hvordan kommunen bør prioritere bedre lokaler
 • Å være en rådgiver for kommuner og organisasjoner som ønsker å bedre lokalene til musikk

Er mitt musikklokale egnet?

Du trenger ikke å være ekspert på akustikk for å begynne å vurdere om øverommet ditt er egnet til bruken. Her er noen ting du kan tenke over neste gang du er på øving:

 • Hører du hva du selv spiller eller synger?
 • Hører du de andre du spiller eller synger med?
 • Hører du hva dirigenten sier?
 • Er det god nok plass til både utøvere og lagring av instrumenter?
 • Er det nok takhøyde? Som en tommerfingerregel bør kor, korps, orkester og lignende ha 5 meter, mens band bør ha 3 meter.
 • Klarer du å holde frasene dine, uten at det krever ekstra innsats og du sliter deg ut?
 • Er de praktiske forholdene tilrettelagt for at hele øvingstiden faktisk blir brukt til å øve, heller enn frakting av instrumenter og rigging?
 • Blir du forstyrret av bakgrunnsstøy?
 • Og sist, men ikke minst, hvordan føler du deg under og etter øvingen? Tung i hodet, eller lett og glad?

Hva kan jeg gjøre hvis mitt musikklokale er uegnet?

Les mer om Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds arbeid med musikklokaler på musikklokaler.no.