Nyheter  Tirsdag 16. mars 2021

Innfører strenge regionale tiltak i hele Viken

Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores. Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars.
Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Koronavirus tema

Hvordan vil tiltaksnivå A berøre kulturlivet?

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere fritidsaktiviteter for voksne og unge (med ett unntak, se under). Dette gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
 • «Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss».
  Dette innebærer at det skal kun foregå digital undervisning i Viken fylkeskommune og i de andre kommunene som er omfattet av forskriften kapittel 5A.
  All fysisk undervisning må stanses umiddelbart.

Virksomheter og steder som må holde stengt

 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Fullstendig oversikt over tiltak for Viken finner dere hos Helse- og omsorgsdepartementet