Nyheter  Tirsdag 7. april 2020

Koronavirus - informasjon til våre medlemmer

Helsedirektoratet har etablert forbud mot og stenging av alle kulturarrangementer.
Dette fører med seg usikkerhet også for det frivillige musikklivet.
Vi har her samlet informasjon som er relevant for våre medlemmer i denne uvanlige situasjonen.
Denne siden er oppdatert 8. juni 2020

Koronavirus tema


VEILEDER: SMITTEVERN FOR MUSIKKØVELSER
For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.
Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og oppdatert 4. juni.
Veilederen og spørsmål/svar finner du her

MUSIKKENS STUDIEFORBUND
Voksenopplæringsmidler
Her finner dere informasjon fra Musikkens studieforbund om rapportering av timer i denne unntakstilstanden og om muligheten for å bruke e-læring.
Les mer her

Tips til hvordan gjennomføre digitale øvelser
Erfaringer fra et kor som har arrangert øvelser via Zoom
Les mer her

Facebookgruppen "Alternative korøvelser"

Facebookguppen "Korøving i koronatiden"

NORSK MUSIKKRÅD
Norsk musikkråd har laget en samleside om korona-situasjonen.
Her finner dere informasjon om blant annnet:
- Juss og årsmøter: Når vedtektene må vike
- Konsekvenser for tilskuddsordninger
- Kompensasjonsordningene for avlyste og utsatte arrangementer
- Avtaler med dirigenter og instruktører
Les mer her

REGJERINGEN - TILTAK FOR KULTURLIVET
Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus.
Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?
Les mer her

NETTKONSERTER
Ballade har laget en oversikt over nye digitale konsertarenaer
Les mer her

TONO
Viktig! Digitale konserter har også en Tono-avgift.
Les mer her

VIPPS
Ønsker du å ta betaling via Vipps?
Her finner du en guide

FOLKEFINANSIERING
Hva med en digital innsamlingsaksjon?
De to største norske aktørene er Spleis og Bidra

CREO
Creo - forbundet for kunst og kultur har også mange nyttige artikler om korona-situasjonen.
Les mer her

NORSKE KONSERTARRANGØRER
Her finner du NKA sine oppdateringer og råd for arrangører
Les mer her