Nyheter  Mandag 4. oktober 2021

Lokale kulturkvelder

Kongsberg Musikkråd og Kongsberg Musikkteater inviterer til lokale kulturkvelder

Kongsberg Musikkråd har søkt og fått midler fra Frifond til å arrangere lokale kulturkvelder. Kongsberg Musikkteater bidrar med lyd- og lysteknikere. Musikkrådets medlemmer fikk tilbud om gratis bruk av Kongsberg Musikkteater hvor de kunne ha konsert, åpen øvelse eller annet som kunne være interessant for publikum. Det er gratis inngang.

Det var mange som meldte seg, og det vil bli et variert program utover høsten.