Nyheter  Tirsdag 23. mars 2021

Nettmøte: Lokal innflytelse – hvordan påvirke lokale beslutningstakere?

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet inviterer til nettmøte for lokale musikk- og kulturråd tirsdag 23. mars kl 18 – 19.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund anbefaler lokale musikk- og kulturråd å sortere sine innsatsområder i innflytelse, lokaler, rammebetingelser og konkrete tiltak. Av disse er kanskje innflytelse viktigst. Uten innflytelse er veien lang til påvirkning av lokale beslutningstakere i saker som angår det lokale kulturlivet. Målet med nettmøtet er blant annet å senke terskelen for å ta initiativ overfor lokale politikere og andre mulige premissleggere, og å inspirere lokale råd til å involvere seg i lokale prosesser.

Les mer og meld deg på her