Nyheter  Onsdag 9. februar 2022

Nå kan dere få støtte til akustikkmåling av musikklokaler

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for at flest mulig lokaler skal kunne gjennomføre en akustikkmåling. Våre fylkesmusikkråd kan måle ditt lokale!

KAREN SOFIE HEADSHOTS009 1

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen.

– Dette gjør vi for å gjøre det enklere å få kunnskap om akustikken i lokalene som brukes til øving og framføring over hele landet - og senke terskelen for å komme i gang med utbedringer. Med tilskudd på inntil 7.500 kroner blir det lettere å bestille en akustikkmåling, sier daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen.

Fram til nå har de som ønsker å utbedre et musikklokale vært nødt til å enten betale for måling av romakustikk selv eller kartlegge via en mer omfattende akustisk forprosjektrapport.

En slik måling er ofte det som setter det hele i gang, og det er også ofte nødvendig med en måling for finne ut om et lokale i det hele tatt egner seg eller er uegnet.

Løpende søknadsfrist

Ordningen er nå lansert, har løpende søknadsfrist, og støtter med et beløp opp til 7.500 kroner.

– Deretter kan man vurdere hva man gjør videre, eksempelvis om man skal søke om midler til en akustisk forprosjektrapport, forklarer Sørensen.

Målingen kan brukes som et godt grunnlag for en akustiker å komme med anbefalte tiltak og videre søke tilskudd til utbedringer. Kulturrom gir også tilskudd til enkle romakustiske tiltak i noen tilfeller der det ikke er nødvendig med en full prosjektering.

– Det handler også om å bli bevisst på rommene man bruker, og med dette tilskuddet gir vi flere kulturaktører som bruker eller driver lokaler mulighet til å benytte kompetansen som er i de regionale musikkrådene.

Søk på ordningen Les om bedre musikklokaler