Nyheter  Tirsdag 19. november 2019

Nyansatt anleggskonsulent i Buskerud musikkråd

Buskerud musikkråd har ansatt Bjørn Boge i en deltids prosjektstilling som anleggskonsulent for kultur.

Bilde Bjorn Boge liggende

Bjørn Boge, nyansatt anleggskonsulent i Buskerud musikkråd.

Et rom for musikk og andre kulturaktiviteter er ikke bare et hvilket som helst rom! Dette vet Bjørn Boge alt om. Han har jobbet med musikklokaler siden 1990, og står bak store prosjekter som Øvingshotellet og Stovner Rockefabrikk i Oslo. Han er også en sentral skikkelse i arbeidet med å etablere skolen som lokalt kulturhus i byggeprosjekter. Opprinnelig er han utdannet markedsøkonom og prosjektleder fra BI, men har i over 30 år jobbet som profesjonell musiker, prosjektleder, lydtekniker og produsent.

Bjørn skal bistå med rådgivning i forbindelse med musikk- og kulturlokaler, og som representant for musikklivet i plan- og byggesaker i hele Buskerud. Det å komme tidlig inn i planleggingen, er sentralt i dette arbeidet slik at det kan legges til rette for gode rom for kulturaktiviteter, både på lokalt og regionalt nivå.

- Satsning på musikklokaler og akustikk er en hjertesak for musikkrådene, og vi er veldig glade for å få en fagressurs som Bjørn Boge med på laget i Buskerud, sier daglig leder for Buskerud musikkråd, Elisabeth Bjørke Knudsen.

Vi ønsker Bjørn Boge hjertelig velkommen hit til oss!