Nyheter  Onsdag 13. oktober 2021

Pandefri - 2,2 millioner i støtte

Aksjonen Pandefri utlyste gjenåpningsmidler frivillige organisasjoner i Viken kunne søke på. Til sammen kom det inn hele 265 søknader med en søknadssum på omtrent 6,6 millioner kroner. Nå er tildelinga klar!

Drammens jerns musikkorps

Drammens jerns musikkorps var blant dem som fikk støtte

Drammens damekor

Drammens damekor var blant dem som fikk støtte

Acta musicae

Acta Musicae var blant dem som fikk støtte

Kongsberg byorkester

Kongsberg byorkester var blant dem som fikk støtte

Musikkrådene i Viken, Viken idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv i Viken, Viken teaterråd og Viken barne- og ungdomsråd deler ut omtrent 2,2 millioner kroner til Viken-frivilligheten. Av 265 søknader har 217 søknader fått tildelt midler. Etter 25. september har det vært en rekke gjenåpningsarrangementer i Viken, flere pågår fortsatt, oversikten finner man på pandefri.no.

Viken fylkeskommune fortjener en stor takk ettersom de har bidratt med hele 1,5 millioner kroner til prosjektet som igjen kommer grasrota til gode. Det samme gjør prosjektet Aktive Lokalsamfunn som bidrar med 325.000 kroner til søknader hvor idrett og skolesamarbeid er i fokus. Her kan man se hvilke organisasjoner som har fått tilskudd og hvor mye man har fått: Til oversikten.

Gratulerer til deres som mottok midler, og til dere andre som søkte men som dessverre ikke fikk midler i denne omgang: Tusen takk for deres søknad. Fortsett å stå på, dere gjør en kjempejobb alle som en. Vi heier på dere!

Fortsatt god gjenåpning!