Nyheter  Tirsdag 2. februar 2021

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter i Viken

Har du tidligere søkt ordningene "Tilskudd til allmenkultur i Buskerud" eller "Tilskudd til scenekunst i Buskerud"?
Disse ordningene er nå erstattet med ordningen "Tilskudd til kunst og kulturprosjekter i Viken".

Viken skilt bla positiv

Hva kan du søke tilskudd til?
Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Hvem kan søke?

Tilskudd fra ordningen kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med ordningens formål, og som ikke mottar fast årlig driftsstøtte fra Viken fylkeskommune.

Søknadsfrister

- 15. februar for prosjekter som igangsettes/gjennomføres i første halvår 2021
- 15. mars for prosjekter andre halvår i 2021

Link til søknadsportal

Informasjon om ordningen og link til søknadsportal finner du HER