Nyheter  Onsdag 8. desember 2021

Hvilke tiltak gjelder i Viken?

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert og følge nasjonale og kommunale råd og føringer knyttet til situasjonen. Hvilke lokale tiltak og hvilke retningslinjer som gjelder der du bor er det kommunen din som kan svare på.

Vær oppmerksom på at det kan være strengere kommunale tiltak enn nasjonale tiltak.
Sjekk alltid med kommunen hvilke tiltak som er gjeldende.

Hvilke tiltak gjelder i din kommune? Hva er de nasjonale retningslinjene? Hva er Folkehelseinstituttets anbefalinger?