Nyheter  Fredag 13. november 2020

Voksenopplæringstilskudd utbetalt med korona-kompensasjon

For vårsemesteret 2020 blir det på landsbasis utbetalt 14 millioner i voksenopplæringstilskudd til kor, band, orkester, korps, spelemannslag, storband, viseklubber og trekkspillklubber.

Det har vært et utfordrende semester for det frivillige musikkIivet. Det har vært en tydelig nedgang i aktivitet hos lokale musikklag i Buskerud, men vi er veldig imponert over innsatsviljen og tilpasningsevnen de har vist for å få gjennomført øvelser. Vi er ekstra glade for å dele ut dette tilskuddet i år da det er sårt tiltrengte midler.

I Buskerud blir det utbetalt 702 215 kr og det er gjennomført 4624 øvingstimer. Dette er en nedgang på 1976 øvingstimer fra vårsemesteret i 2019. Men selv om aktivitetsnivået ble redusert våren 2020, opprettholder Musikkens studieforbund tilskuddet på samme nivå som i fjor slik at økonomien i lokale musikklag blir minst mulig svekket. For Viken fylke er utbetalingen for vårsemesteret 2020 på 2 567 949 kr og antall timer er 16 753, dette er en nedgang i over 9000 øvingstimer fra våren 2019.

På landsbasis viser en trend at band stort sett har greid å opprettholde det meste av aktiviteten for vårsemesteret, mens vi ser en tydelig nedgang i aktivitet hos for eksempel kor og korps.
Dette kan ha bakgrunn i utfordringer i forhold til stengte lokaler og medlemmer i risikogruppe.

Samtidig ser vi at mange musikklag har vært kreative og snudd seg raskt for å få gjennomført øvelser. Det har vært gjennomført mange flere gruppeøvelser enn tidligere og noen lag har også arrangert digitale øvelser for å opprettholde aktiviteten.

Les mer om statistikk på landsbasis her

Samspill over nett

Buskerud ungdomsjazzorkester snudde seg rundt på våren og arrangerte digital øvingshelg.
Foto: Steffen Granly