Årsmøte i Buskerud musikkråd 2020

søndag 30. august kl. 12:00

Velkommen til årsmøte! På grunn av Covid-19 har vi besluttet å avholde årsmøtet som webmøte. Her finner du relevant info og påmelding. Link og passord til webmøtet vil bli tilsendt påmeldte deltakere pr. e-post i god tid før møtet. Frist for påmelding er 23. august. Vi håper så mange som mulig av våre medlemsorganisasjoner kan møte.

Påmelding til årsmøte:

Hvilken funksjon møter du med?

Nærmere program for årsmøtet kommer.

Her kan du lese vedtektene til Buskerud musikkråd og nærmere om formalitetene rundt årsmøter:

Vedtekter