Årsmøte i Buskerud musikkråd 2020

søndag 30. august kl. 12:00

Velkommen til årsmøte! På grunn av Covid-19 har vi besluttet å avholde årsmøtet som webmøte. Her finner du relevant info og påmelding. Link og passord til webmøtet vil bli tilsendt påmeldte deltakere pr. e-post i god tid før møtet. Frist for påmelding er 23. august. Vi håper så mange som mulig av våre medlemsorganisasjoner kan møte.

Nærmere program for årsmøtet kommer.

Her kan du lese vedtektene til Buskerud musikkråd og nærmere om formalitetene rundt årsmøter:

Vedtekter