Frifond Restart (midlertidig søknadsordning høsten 2021)

Frifond restart gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil iverksette ulike aktiviteter for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

Frifond har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart»! Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og vi behandler søknader fortløpende frem til 1. oktober.

Les mer og søk her