Voksenopplæringstilskudd

Buskerud musikkråd behandler voksenopplæringstilskudd for Musikkens studieforbunds medlemmer i Buskerud og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om støtte til kurs. I 2019 fikk 260 kurs i Buskerud ca 1.1 million kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund,
fordelt på ca 13200 kurstimer.

OBS! NY SØKNADSPORTAL I 2021!
Den nye portalen erstatter KursAdmin fra og med januar 2021.
Den vil gjøre søknads- og rapporteringsprosessen mer effektiv og brukervennlig. Både for oss og dere. Selv om man har bruker i KursAdmin må alle gamle brukere registrere seg på nytt.
Trykk her for å gjøre dette nå.