2018 – et rekordår

I 2018 passerte Musikkens studieforbund 26 millioner i utbetalte kurstilskudd.

Ved oppsummering av år 2018, finner vi at det samlede studietimetallet nasjonalt summerer seg til 295 996. Musikkens studieforbund er med dette Norges største studieforbund.

Korsang er det største emnet. Ca. 160 000 av studietimene er innenfor feltet korsang og vokalopplæring, men også samspill i band vokser, og utgjør i dag ca. 70 000 timer årlig.

I Buskerud ble det totalt 13 101 studietimer i 2018. Vi ser fram til enda flere gode kurs i 2019!