Informasjon om voksenopplæringstilskudd

Buskerud musikkråd behandler voksenopplæringstilskudd for Musikkens studieforbunds medlemmer i Buskerud og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om støtte til kurs. I 2019 fikk 260 kurs i Buskerud ca 1.1 million kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund,
fordelt på ca 13200 kurstimer.

Voksenopplæringstilskudd
Buskerud musikkråd forvalter voksenopplæringtilskudd (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Buskerud. All opplæringsaktivitet i lagene/foreningene gir rett til VO-tilskudd. Dette kan være den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring, eller opplæringsaktivitet knyttet til seminarer eller spesielle kurs.

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her. De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.
Tilskudd søker dere ved å logge inn i vår tilskuddsportal.

Tilretteleggingstilskudd
Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere ønsker å søke. Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen.

Klikk her for å fylle ut skjema for nye søkere