Rapportering KursAdmin høsten 2020

Det nærmer seg tiden for å avslutte og rapportere kursene for våren (dvs. kurs i tidsrommet 1. juli tom. 31. des 2020).
Det har vært en ekstraordinær situasjon dette semesteret, derfor blir rapporteringen av høstsemesteret litt annerledes.

Vennligst avslutt kurset så snart som mulig etter at det er ferdig. Rapporteringsfristen er 31. des 2020

Veiledning

 1. Registrer kurset i KursAdmin (hvis du ikke har gjort det allerede) med startdato og sluttdato.
 2. Sjekk at repertoarlisten er oppdatert og last eventuelt opp en ny fil med det repertoaret som er gjennomført på kurset. NB: Listen skal inneholde titler på sanger/låter/musikkstykker samt arrangør/komponist.
 3. Registrer de gjennomførte kurstimene som vanlig, både de fysiske og eventuelt godkjente digitale timer. (NB: se «om digitale timer» under). IKKE registrer timene som ble avlyst grunnet lockdown.
 4. Registrer timer som «timer med lærer» og/eller «timer uten lærer», IKKE som «timer online»
 5. Skriv i notatfeltet hvor mange av timene under punkt 3 som er godkjente digitale timer.
 6. Skriv i notatfeltet «Betaler lønn til instruktør/dirigent for perioden 13.03.20 til XX.06.20» hvis dette gjøres. Hvis ikke: Ikke skriv noe.
 7. Husk å registrere eventuelle konserter og lag kommentar på disse under «beskrivelsesfeltet» på kursplanen (se «om konserter» under).
 8. Registrer deltakere og frammøte på kurset.NB: Har dere opprettet kursplan før registrering av fremmøtet, må denne sannsynligvis redigeres så den blir riktig. (Rediger → fane 2, kursplan). Slett kursdager som ikke er gjennomført, sjekk klokkeslett og sjekk at det står riktig øvelseslokale og rom.(Kun ett øvelseslokale kan registreres på kursplanen.)
 9. Husk å sjekke at sum timetall som står under «kursfakta» stemmer med det timetallet som er gjennomført, dvs. tallet som er registrert under fremmøteregistreringen og automatisk summert på kursplanen.
 10. Eventuelle halve timer skal rundes opp til nærmeste hele på sum timetall.
 11. Når siste kursdag er gjennomført, kommer det opp en knapp som heter «avslutt kurs». (Hvis denne ikke kommer opp, sjekk at kurset har status «åpnet».)
 12. Etter at dere har trykket «avslutt kurs», husk å bekrefte (skrive inn) timetallet for deltakerne i kolonne 2 (med lærer) eller 3 (uten lærer) under steg 1 i kursavslutningen.
 13. Følg veiledningen videre. Først når du har trykket på knappen «Avslutt kurs», er kurset ferdig rapportert.

Om digitale timer
Digitale timer krever instruktør/lærer. Det betyr at bandøvelser, stemmegruppeøvelser og andre kurs uten lærer faller utenfor unntaket fra forskriften Merk at kravet om samtidighet fortsatt gjelder for digitale kursopplegg. Kurstimene må gjennomføres på en plattform der alle kursdeltakere kan være innlogget samtidig.

Om konserter
For de fleste studieplanene kan dere rapportere (føre fremmøte for) timer for inntil to konserter per kurs som en del av opplæringen. Det skal fremgå av rapporteringen om dere har med konsert(er) i timetallet. Skriv i kommentarfeltet (beskrivelse) i kursplanen på den datoen konserten er gjennomført. Legg også gjerne ved et notat om eventuelle konserter, enten lastet opp som vedlegg eller i notatfeltet.

Instruksjonsvideo for avslutning av kurs finner du her