Om oss

Åsnes musikkråd er lokalt organisasjonsledd i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Flisa_bru_sensommeren_2011

Åsnes musikkråd er lokalt organisasjonsledd i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og skal bl.a. arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra, ved å:

Bidra til å gi alle god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedre grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.

Tilrettelegge, samordne og utvikle opplæring i musikk og musikkaktiviteter i kommunen.

Sammendrag fra musikkrådets handlingsprogram og vedtekter:
Vi skal være det naturlige bindeleddet mellom kommunen og medlemslageneVi skal arbeide aktivt for å bedre rammebetingelsene for medlemslagene.
Vi skal arbeide for at alle i musikklivet har egnede og gratis øvelokaler.
Vi skal arbeide for bedre musikkformidling f.eks. i form av god akustikk og rimelig leie av konsertlokalene våreVi skal arbeide for tilbud om kurs og seminarer til medlemmene.
Vi skal søke å bedre kommunikasjon og samarbeid mellom medlemslagene.
Vi skal gjennomføre tiltak for felles markedsføring av musikklivet i kommunen.