Medlemslag

De aller fleste musikklag og -organisasjoner i Åsnes er medlem av Åsnes musikkråd.

Åsnes Hornmusikk

Kontaktperson: Jon Arne Borg Engø
Send e-post
Tlf. 918 88 692

Åsneskoret

Kontaktperson: Nini S. Lauten
Send e-post
Tlf. 959 67 259

Hof Kulturkirke

Kontaktperson: Kristin B. Hansen
Send e-post
Tlf. 901 29 988

Åsnes Barne- og Ungdomskorps

Kontaktperson: Eli Holm Toverud
Send e-post
905 82 071

Åsnes Teaterlag

Kontaktperson: Ivar S. Berg
Send e-post