Om oss

Gran og Lunner musikkråd er et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for musikk/kulturlivet i Gran og Lunner kommune.

Gran og Lunner musikkråd skal:

 • være et kontakt- og samarbeidsorgan for medlemslagene
 • arbeide for opplæring innen dans, sang, musikk og teater
 • bidra til å styrke medlemslagene organisatorisk, drive informasjonsvirksomhet for å gjøre det positive og miljøbyggende arbeidet bedre kjent og verdsatt
 • være et rådgivningsorgan i miljø- og kulturplanlegging i kommunene
 • delta i beslutninger om fordeling av kommunale kultur- og voksenopplæringstilskudd

Handlingsplan for Gran og Lunner musikkråd 2021-2022:

Musikkrådet ønsker å arbeide med blant annet følgende saker:

 • Kultur etter korona
 • Godt samarbeid med kulturkontoret
 • Styrke samarbeidet med kulturskolen, lag og foreninger
 • Bli enda mer synlig
  • Opprette Facebook-side
  • Informasjon om musikkrådet på Lunner kommune sine hjemmeside
 • Bedre samhandling mellom Lunner og Gran kommune
 • Større påvirkningskraft inn mot det politiske
 • Påvirkning i sak som omhandler utbygging av Granvang
 • Kulturplan –høring fra kommunen kommer i vårhalvåret

Vedtekter for Gran og Lunner musikkråd Styret i Gran og Lunner musikkråd