Støtteordninger

Det finnes et hav av støtteordninger innenfor kultur. Innlandet musikkråd har laget en oversikt over ulike støtteordninger for kulturlivet. Disse finner du ved å følge linken under.