Om oss

Lillehammer Musikkråd har som formål å fremme sang- og musikklivets interesser i Lillehammer Kommune.

Lillehammer Musikkråd har som formål å fremme sang- og musikklivets interesser i Lillehammer Kommune gjennom å:

  • Være et kontakt- og samarbeidsorgan for likeverdige og selvstendige organisasjoner og lag som driver sang- og musikkaktiviteter.
  • Arbeide for en best mulig sang- og musikkopplæring.
  • Styrke sang- og musikklivet organisatorisk, drive informasjonsvirksomhet for å gjøre det positive miljøbyggende arbeidet bedre kjent og verdsatt utad.
  • Gi råd som gjelder miljø- og kulturplanlegging.
  • Gi råd om bruk av kommunale kultur- og voksenopplæringstilskudd.
  • Være sang- og musikklivets kurs- og studieutvalg i kommunen, med informasjon, koordinering og arrangering av felleskurs og fellesseminarer som aktuelle arbeidsoppgaver.
  • Koordinere og arrangere konserter, stevner og andre kultur- og miljøtiltak.
  • Være Norsk Musikkråds og Innlandet musikkråds lokale organisasjons- og kontaktledd i kulturpolitiske spørsmål når det gjelder voksenopplæring, og arbeide etter de retningslinjer organisasjonene trekker opp på Norsk Musikkråds Landsmøte. Medlemsskap i Lillehammer Musikkråd er åpent for alle lag, foreninger, instutisjoner og enkeltmedlemmer som arbeider med eller for sang og musikk.