Handlingsplan

Lillehammer musikkråd ønsker å fortsatt styrke sin posisjon i det lokale kulturlivet. Musikkrådet har også som mål å inkludere større deler av det lokale musikkmiljøet.

Akustikk

Vi ønsker å fortsette å informere våre medlemmer om viktigheten av rett akustikk i øvingslokaler. Vi ønsker også å engasjere våre medlemmer til å ta akustikkmålinger i sine øvingslokaler i det kommende året. Ved at medlemmene gjør akustikkmålinger, kan vi samle informasjon om øvingslokaler i Lillehammer Kommune og ytre våre meninger om disse. Samtidig kan vi være en pådriver for å få flere gode og tilpassede øvingslokaler i kommunen.

Representasjon

Lillehammer Musikkråd skal fortsette å representere musikklivet i Lillehammer i aktuelle komiteer. Lillehammer Musikkråd stiller også som representant for det lokale musikklivet i andre aktuelle sammenhenger.

Være aktive i uttalelser om musikklivet i Lillehammer

Musikkrådet ønsker å fortsatt være aktive i uttalelser som berører musikklivet i Lillehammer, og være en pådriver i saker som hjelper våre medlemmer. Vi vil også samarbeide med Lillehammer Kommune, Innlandet Musikkråd og andre kulturinstitusjoner og -organisasjoner i aktuelle saker.

Hva ønsker våre medlemmer?

Vi vil gjerne høre fra dere dersom dere har en hjertesak dere vil engasjere oss i, eller forslag til aktiviteter eller kurs vi kan arrangere. Musikkrådet er til for medlemmene -bruk muligheten som ligger i Lillehammer Musikkråd!