Nyheter  Fredag 7. juni 2019

1,9 millioner fra Musikkutstyrsordningen til Innlandet

Musikkutstyrsordningen gir støtte til utstyr som skal benyttes i til øving og fremføring samt bygg og akustisk utbedring av arenaer. I årets første tildelingsrunde er kulturinstitusjoner og lag i Innlandet tildelt 1,9 millioner til innkjøp av utstyr til fremføring og øving, samt midler til akustiske utbedringer. Det er gode nyheter for kulturlivet i Innlandet!

I Musikkutstyrsordningens første søknadsrunde i 2019 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på 92,3 millioner kroner. Det kom søknader fra hele landet. 103 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 25,8 millioner kroner. I Hedmark er det åtte tildelinger på til sammen 1 604 000 kroner, og i Oppland er det fire tildelinger på til sammen 345 000 kroner.

Tildelinger første tildelingsrunde 2019

Tilskuddsområde Mottaker Fylke Tildeling
Bygg og større akustisk utbedring av arenaer Gregers Hedmark 250 000
Utstyr til fremføring Defrost Youth Choir Hedmark 106 000
Utstyr til fremføring Gregers Hedmark 959 000
Utstyr til fremføring Hamar Bluesklubb Hedmark 10 000
Utstyr til fremføring Hamar Jazzklubb Hedmark 60 000
Utstyr til fremføring Kulturhuset Banken Oppland 225 000
Utstyr til fremføring Odal Rockeklubb Hedmark 123 000
Utstyr til fremføring Otta kulturhus, Sel kommune Oppland 27 000
Utstyr til fremføring Retro Bar og Livescene Oppland 52 000
Utstyr til fremføring Tynset Jazzklubb Hedmark 69 000
Utstyr til øving (grunnutstyr) Hamar Janitsjar Hedmark 27 000
Utstyr til øving (grunnutstyr) Toten Janitsjar Oppland 41 000